Bảng Xếp hạng doanh số nhà phân phối năm 2020

Bảng Xếp hạng nhà phân phối năm 2020

Top 10 đại lý xuất sắc

HạngNhà phân phốiDoanh số
Trần Mỹ Hạ
TP.HCM
2 tỷ 300 triệu
Hà Tô
Khánh Hòa - Nha Trang
1 tỷ 700 triệu
Mai Thùy Linh
Miền bắc
1 tỷ 200 triệu
Nguyễn Thị Thu Vân
Khánh Hòa
650 triệu
Nguyễn Ngọc Thúy
Khánh Hòa
439 triệu
Hoàng Mii
Khánh Hòa - Nha Trang
420 triệu
Biển Mây
Khánh Hòa
400 triệu